Tag Archive for 'เครื่องพิมพ์วันที่'

เครื่องพิมพ์วันที่การผลิต

สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการทำสัญลักษณ์บนผลผลิต ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตทุกวันเพิ่มมากขึ้น เป็นพิเศษ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นอย่างเต็มที่ที่จะต้องกำหนดข่าวสำคัญไว้บนตัวของซื้อของขาย อย่างของสินค้าเองก็ผลิตจากอุปกรณ์มากมายแบบ พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลเก็บเกี่ยวจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น โดยเหตุนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องทำเครื่องแสดงต่างๆ จึงต้องเลือกคัดใช้ให้เหมาะสมกับแบบผลผลิต ลักษณะงานด้วย และสาเหตุที่งานของคุณควรจะมีเครื่องทำสัญลักษณ์ หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ คือ 1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลเก็บเกี่ยว จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ 2.ข่าวของซื้อของขายฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการทำของสินค้านั้น 3.ผู้ทำสามารถทำสัญญาณไว้บนสินค้าเพื่อคุ้มกันการปลอมได้ 4.ช่วยเพิ่มราคาให้กับผลผลิตได้อีกทาง ด้วยข่าวคราวสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกสรรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบ CIJ และ DOD เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ (Coding Machine) เครื่องยนต์ในระบบอุตสาหกรรมการทำ ที่จัดเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญในกระบวนการผลิต ในโรงงานทุกฝ่ายนั้น เป็นเครื่องพิมพ์หมู่อิงค์เจ็ท สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือแบบ CIJ (continue […]