Tag Archive for 'ระบบห้องเย็น'

ส่วนของระบบห้องเย็น

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room ) มีไว้เพราะว่าลดอุณภูมิเพื่อรอขบวนการต่อไป หรือ เพื่อคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในขบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่หมายมั่นโดยมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room) มีไว้ด้วยว่า ลดอุณหภูมิ และเก็บผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บปกป้องที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย ระบบห้องเย็นรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room […]