Tag Archive for 'น้ำชา'

เลือกชาให้เหมาะกับคนดื่ม

หลายคนชอบดื่มน้ำชา แต่ในโลกนี้ มีชาสารพัดให้เราเลือก รสชาติ และสรรพคุณ ก็แตกต่างกันไป แม้ว่า ชาส่วนใหญ่ จะมีประโยชน์ แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับเรามากกว่า หรือดีกว่าอย่างอื่น ในแต่ละสถานการณ์ จริงๆ แล้ว ชาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือชาเขียว ได้จากการอบแห้งโดยไม่บ่ม ชาอู่หลง ชาที่ผ่านการบ่มก่อนอบแห้ง และชาตากแห้ง เช่น ชาขาว ซึ่งแต่ละชา อาจต้องใช้ชาพันธุ์แตกต่างกันและให้คุณค่าทางสุขภาพต่างกันด้วย เรื่องกินเรื่องดื่มเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลปะการดำรงชีวิต แม้แต่จิบหรือดื่มชา เครื่องดื่มยอดนิยม ยังมีวาระและโอกาสในการดื่ม มาดูกันว่า ชาแบบไหนเหมาะแต่ละคนอย่างไร ชามะลิ ชาชนิดนี้ นิยมใช้สายพันธ์อัสสัม อบแห้งพร้อมดอกมะลิ มีกลิ่นหอมผสมผสานระหว่างชาและดอกไม้ (เกสรดอกไม้กับคลอโรฟีลและวิตามินอี )จึงดื่มง่าย และสะดวกในการปรับเปลี่ยนการชง เป็นรูปแบบต่างๆ เช่นใส่น้ำตาลกรวดหรือนม และอาจดื่มได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น ชามะลิ มีส่วนผสมของมีสรรพคุณช่วยในการแก้ร้อนใน รสชาดหวานปนความหอมของกลิ่นมะลิ เหมาะสำหรับ คนทำงานแบบใช้สมอง ซีเรียสเ เคร่งครียดทั้งวัน หรือนักเรียน นักศึกษาที่ตรากตรำอ่านตำรับตำราจนดึกดื่น ควรดื่มชามะลิ ชาอูหลง ชาอูหลง […]