Tag Archive for 'ถังดับเพลิง'

การบำรุงรักษาถังดับเพลิง

นอกจากการเรียนรู้วิธีใช้และการเลือกประเภทถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของไฟ แล้ว ความสำคัญของการบำรุงรักษาถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อประสิทธิภาพ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำความสะอาดถังดับเพลิง และอุปกรณ์เสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม ไม่ติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณที่มีความชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดกำเนิดความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดความสกปรกได้ง่าย รวมทั้งตรวจสอบให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้สะดวก ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี ภายในมีการเคลื่อนที่ ไม่จับตัวกันเป็นก้อน อย่างน้อยเดือนละครั้ง ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิง พิจารณาว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนดจากมาตรวัดความดัน ถ้าเข็มวัดยังชี้ อยู่ในแถบสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับถังดับเพลิงประเภทที่ไม่มีมาตรวัด ความดันเช่น CO2 ให้ใช้วิธีชั่งน้ำหนัก น้ำหนักไม่ควรลดลงมากกว่า 20% กรณีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 […]