Tag Archive for 'ชุดกี่เพ้า'

ศิลปะจีนบนชุดกี่เพ้า

ศิลปะจีน เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ทรงเสน่ห์มากที่สุดรูปแบบหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นรูปแบบของศิลปะที่มีความยาวนานทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจทั้งในมุมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เช่นเดียวกับชุดประจำชาติของจีนอย่างกี่เพ้า หรือ ฉีผาว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่อย่างหนึ่งของชาวจีนเช่นกัน  โดยชุดกี่เพ้านี้มีลักษณะเป็นเดรสแบบชิ้นเดียว ใช้ผ้าผืนเดียวในการตัดตลอดทั้งตัว มีการปักลวดลายที่สวยงามในแบบจีน ความยาวของชุดจะยาวปกคลุมท่อนขา และผ่าตลอดตัวเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวก มีความพิเศษตรงที่ชุดกี่เพ้านี้มักจะมีการตัดเย็บให้พอดีตัว เพื่อเน้นให้เห็นถึงทรวดทรง ทั้งหน้าอก เอว สะโพก รวมถึงเรียวขา ของผู้สวมใส่ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องแต่งกายประจำชาติที่ได้รับฉายาว่าเป็นชุดที่ปกปิดแต่เปิดเผยและช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ชุดกี่เพ้า ยังเปรียบเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละยุคสมัยของจีนผ่านลายปักผ้าบนชุดกี่เพ้าซึ่งมักจะนิยมปักภาพของภาพดอกไม้  ทิวทัศน์ หรืออาจสอดแทรกความนิยมในยุคสมัยนั้นผ่านเรื่องราวที่ปักบนชุดแทนหน้ากระดาษและตัวหมึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นชุดที่สวมใส่ในราชสำนักนั้นก็จะนิยมปักลวดลายเช่น ลายมังกร 5 นิ้ว เครื่องหมายของรัชทายาท และมังกร 9 นิ้ว สื่อถึงจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความมีอำนาจ หรือสื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพดีของผู้สวมใส่อีกด้วย