Tag Archive for 'ชาเขียว'

ตลาดชาสมุนไพรในประเทศ…คนไทยหันมานิยมดื่มมากขึ้น

ท่ามกลางกระแสความนิยมบริโภคชาเขียว ยังมีตลาดชาอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย คือชาสมุนไพร แม้ว่าการขยายตัวของตลาดจะไม่อยู่ในลักษณะการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับตลาดชาเขียว แต่ก็มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศก็มีลู่ทางแจ่มใสในการที่จะส่งออก อันเป็นผลมาจากการยอมรับในคุณค่าของสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด ปัจจุบันประเทศในตะวันตกหลายประเทศเริ่มหันมานิยมเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเฉพาะชาสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองในตลาดโลก รองจากน้ำดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นที่นิยมดื่มนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ ชาดำ(Black Teas) ชาเขียว(Green Teas) และชาสมุนไพร(Herbal Teas) ซึ่งชาแต่ละชนิดนั้นมีหลากหลายรสชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามประเภทของทั้งชาดำและชาเขียวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพไปทั่วโลกนั้นมาจากแหล่งปลูกใน 5 ประเทศ คือจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ศรีลังกาและอินเดีย ส่วนประเภทของชาสมุนไพรนั้นเป็นการผสมสมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้แห้งและดอกไม้แห้ง ทั้งนี้ผู้ผลิตเน้นสรรพคุณที่หลากหลายของสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพรนั้นจึงขึ้นอยู่กับประเภทของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของชาสมุนไพรแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามในบางครั้งชาสมุนไพรนั้นไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชาประเภทหนึ่ง เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของใบชาอยู่เลย ในตลาดโลกชาสมุนไพรจัดเป็นเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมหรือยาสมุนไพร( Functional Beverages หรือ Neutraceuticals) ซึ่งเครื่องดื่มในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภทคือ เครื่องดื่มประเภทให้กำลังงาน(Isotonic Drinks) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ/ตามกระแสแฟชั่น(Lifestyle/Wellness Drinks) เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement Drinks) และเครื่องดื่มที่เป็นยา(Medicinal Drinks) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเครื่องดื่มเหล่านี้จะเป็นผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายและเพื่อเรียกความสดชื่นของร่างกายภายหลังจากการตรากตรำทำงาน […]