Tag Archive for 'ชาอู่หลง'

ธุรกิจชาอู่หลงพร้อมชงกับการแข่งขันที่รุนเเรงขึ้น

สำหรับวัฒนธรรมการดื่มชานั้นเริ่มมาจากประเทศจีน เพราะคนจีนเชื่อว่าการดื่มชาจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและสามารถต้านทานโรคต่างๆได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันการดื่มชากำลังเป็นที่นิยมของคนไปทั่วโลก โดยจะยกตัวอย่างเป็นชาอู่หลง ที่เป็นที่น่าจับตามองทางธุรกิจเป็นอย่างมาก สำหรับชาอู่หลงเป็นพืชตระกูลหนึ่งที่สามารถนำใบและยอดอ่อนไปผลิตเป็นชาได้มีหลากหลายชนิด และหลากหลายรสชาติ สี และกลิ่น ซึ่งชาอู่หลงที่นิยมมากที่สุดในหลายๆประเทศ คือ ชาอู่หลงต้าหงเผา ชาอู่หลงทิกวนอิม ชาอู่หลงสุ่ยเซียน สำหรับประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพล มาจากประเทศไต้หวัน โดยชาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่สามารถส่งออกได้นั้น เช่น ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 การชงชาอู่หลงจะใช้ใบชา 3-5 กรัม หรือประมาณ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 200 มิลลิลิตร โดยใบชาหลงที่มีคุณภาพจะสามารถชงซ้ำได้ประมาณ 3-5 ครั้ง การชงชาอู่หลงจะไม่แช่ใบชาทิ้งไว ทั้งนี้เนื่องจากการแช่ใบชาทิ้งไว้นอกจากจะทำให้ได้ชารสเข้ม ซึ่งปัจจุบัน ในสังคมของการแข่งขันและต้องการความรวดเร็วในการดำรงชีวิตหลาย ๆ ด้าน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัวเพื่อให้ทัน ต่อการแข่งขัน ที่จะเกิดขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดการบริโภคเครื่องดื่มก็เช่นเดียวกันจะเห็นมีบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและหลายหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับบู้ริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภค ซึ่งการผลิตชาก็เช่นเดียวกันได้มีการผลิตในส่วนของ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการบริโภค โดยทำการบรรจุเป็นซองแล้วนำออกสู่ตลาดเพราะวิธีการชงโดยใช้ชาแบบซองจะสะดวกและรวดเร็วกว่า ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาอูหลงในยุคปัจจุบันนี้จากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดชาซองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตตามความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับชาชนิดอื่นๆได้