Tag Archive for 'ชาขาว'

ชาขาว ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

ธุรกิจขายชาขาวคุณภาพ ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ตอบสนองคนรักสุขภาพได้ตรงประเด็น ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาจากธรรมชาติล้วนๆ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่เข้าถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนัก และอาการอยากบุหรี่ในตัวบุคคลได้ ด้วยรสชาติที่หอมอร่อย เพราะมีการดัดแปลงรสชาติด้วยกลิ่นผลไม้ กลิ่นสมุนไพร และกลิ่นดอกไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญยังเป็นที่นิยมของคนต่างชาติในกลุ่มผู้บริโภคชา ขณะผู้ผลิตสินค้าคือคนไทยด้วยกันเอง คุณสมบัติที่สำคัญของชาขาวที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปก็คือช่วยในเรื่องของการละลายไขมันลึกถึงระดับเซลล์ เป็นผลให้ผู้บริโภคมีรูปร่างที่ดีขึ้น ทั้งยังมีในส่วนของชาขาวลดความอยากของบุหรี่อีกด้วย อาศัยส่วนผสมจากหญ้าหมอน้อยที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการปรับสมดุลให้กับร่างกาย โดยอาศัยคุณสมบัติของวัตถุดิบต่างๆ ได้แก่ ชาขาว ชาเขียว(ผสมเล็กน้อย) เจียวกู้หลานและดอกคำฝอย ทั้งยังช่วยในเรื่องป้องกันโรคให้กับร่างกายได้ดี ยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับคุณประโยชน์ของชาขาวเพราะยังมีส่วนช่วยในการดีท๊อกซ์ ล้างพิษในร่างกายโดยกระบวนธรรมชาติอีกด้วยจึงมีความเหมาะสมกับคนรักสุขภาพอย่างมาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ มีการเจาะจงถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก กลุ่มคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นหลัก สามารถทานได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ภาพรวมตลาดชาในประเทศไทยอาจมีการแข่งขันที่สูง แต่ถ้าจะเจาะลึกลงมาในส่วนของชาขาว เชื่อว่ายังมีน้อยราย เพราะส่วนมากในไทยจะทำการผลิตชาวเขียวในธุรกิจขายชามากกว่า โดยเฉพาะชาขาวเพื่อสุขภาพก็ยิ่งน้อยรายลงมาอีก จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจขายชาขาวเพื่อสุขภาพยังไม่มีคู่แข่งที่ชัดเจนเลย จึงถือเป็นจุดที่น่าสนใจต่อการลงทุนในธุรกิจนี้ โดยช่องทางการขายชาขาวจะเป็นในรูปแบบของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งกำไรของตัวแทนจำหน่ายจะอยู่ที่ 90% นอกจากนี้ยังมีการขายผ่านเว็บไซต์ควบคู่ไปด้วย