Tag Archive for 'ฉนวน'

ฉนวนกันความร้อน เพื่อกันแสงแดดจากนอกบ้าน

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันความร้อน  ตั้งโดยวิธีฉีดไปยังสิ่งของ เป็นต้นว่า โลหะ ไม้ ก้อนอิฐ คอนกรีต กระเบื้อง แก้วน้ำ พลาสติก แล้วจะจับติดเป็นเนื้อเดียวเข้ากับอุปกรณ์อาจจะกำหนดความหนาของเนื้อโฟมได้ตามความปรารถนาเหมาะสำหรับติดตั้งใต้ประทุน บนหลังคา ใต้พื้นโรง อุตสาหกรรมห้องเย็น หรืออุตสาหกรรมที่พึงประสงค์คุมอุณหภูมิ ฯลฯ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนโพลียูรีเทนไม่ก็ฉนวนกันความร้อน นํ้าหนักเบา พร้อมทั้งคงทนถาวร  มีนํ้าหนักเบา เพราะว่าโฟมสัดส่วน 1 เมตร x 1 เมตร x 1 นิ้ว จะมีนํ้าหนักไม่ถึง 1 กก. จึงเป็นเหตุให้มิไปเพิ่มจำนวนนํ้าหนักบนตัวส่วนประกอบ หรือบนรากฐานได้ และยังรองรับนํ้าหนักแรงกดทับได้ถึง 2.20 กิโล จัดตั้งง่าย ในการพ่นฉนวนโพลียูรีเทนโฟม ตัวโฟมจะกินเวลาเซ็ทตัวแค่ 3 วินาที และจะแข็งใน 20 วินาทีเท่านั้น ไม่จำต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง สามารถฉีดพ่นใต้ประทุน บนประทุน ใต้พื้นโครงสร้างรองรับ และติดกับเครื่องมือได้ทุกชนิด ไม่มีการยุบ และสละสลวยตามตัวอย่างสถาปัตยกรรม เนื่องมาจากมีความหนาแน่นถึง 35 – […]