Archive for the 'สินค้า' Category

ระบบประตูไฟฟ้า ประตูรีโมท

มีช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการประตูไฟฟ้า  ประตูรีโมท มีราคาแพงมากและคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายได้ แต่นี่ไม่ใช่กรณีนี้ ปัจจุบันมีโมเดลที่มีความซับซ้อนมากมายในตลาดซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบที่คุณต้องการได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นชอบของอินฟราเรดคาน, เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว, แผ่นและการควบคุมระยะไกลจะใช้ในการเปิดและปิดระบบประตูอัตโนมัติ คุณยังสามารถดำเนินการเปิดและปิดงานด้วยความช่วยเหลือของโทรศัพท์มือถือของคุณเช่นกัน ด้านล่างนี้ฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยใช้รีโมทคอนโทรล

ประตูรีโมทรีโมทคอนโทรลใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ประตูรีโมทในการเปิดและปิดประตูไฟฟ้าและเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีของรีโมทจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีเช่นกัน

รีโมทแบบธรรมดาส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ที่ทำงานบนแบตเตอรี่ รีโมทคอนโทรลเหล่านี้มีปุ่มเดียวเพื่อเปิดและปิดประตูหรือในบางครั้งปุ่มสองปุ่มจะทำงานนี้ได้ รีโมทชนิดต่างๆยังสามารถใช้งานได้กับวิทยุคานและแม้กระทั่งบนบลูทู ธ พวกเขายังทำงานในอินฟราเรด แต่ปัญหาหลักหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรดคือถ้าทิศทางของรีโมทไม่ตรงกับตัวรับสัญญาณแล้วประตูจะไม่เปิดขึ้น

เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นห่วงระบบประตูระยะไกลมีความปลอดภัยมากเมื่อใช้กระบวนการอัลกอลิกึม ดังนั้นเมื่อคุณได้ตั้งระบบประตูแบบระยะไกลแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลย ระบบประตูควบคุมระยะไกลมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเหล่านี้สมบูรณ์แบบ พวกเขามีข้อบกพร่องน้อยเช่นกันดังนั้นคุณต้องค้นหาและซื้อระบบประตูอัตโนมัติที่ดีที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.type.co.th/

ส่วนของระบบห้องเย็น

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room )

มีไว้เพราะว่าลดอุณภูมิเพื่อรอขบวนการต่อไป หรือ เพื่อคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในขบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย

อุณหภูมิใช้งานที่หมายมั่นโดยมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room)

มีไว้ด้วยว่า ลดอุณหภูมิ และเก็บผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บปกป้องที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room )

มีไว้เพราะว่า รักษาของซื้อของขาย ซึ่งของซื้อของขายถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่ของซื้อของขายที่นำมาเก็บมีอุณภูมิ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” อุณหภูมิของห้องรักษาผลิตภัณฑ์ ในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวผลิตภัณฑ์

อุณภูมิใช้งานที่ต้องการจำนวนมาก ประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

มีไว้เพื่อ Freez สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความฉิบหาย การ Freez ของซื้อของขายแต่ละอย่าง แตกต่างกัน เช่น การ Freez ผัก และผลไม้ จะต้อง Freez เร็ว ไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลแปรเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freez ของกินทะเลส่งออก จะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำ โดยทั่วๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดปริมาตรของของซื้อของขายได้ 2.5 Tons จะใช้เวลาในการ Freez ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อระบุจะต้องดึงอุณภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -35 องศาเซีลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ระบบห้องเย็นพักของซื้อของขาย  ( Anti Room )

มีไว้ด้วยว่าลดอุณหภูมิของดินฟ้าอากาศนอกบ้านที่มีอุณหภูมิสูง ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

หรือ ห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำๆ ห้องนี้บางครั้ง ก็มีไว้เพราะว่าพักผลิตภัณฑ์ หรือ กระจายผลิตภัณฑ์บ้างในตัวเอง อุณหภูมิจะอยู่ราวๆ   อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนมาก ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าที่

สามารถดูรายละเอียดด้วยว่าห้องเย็นได้ที่  http://www.harn.co.th/unit-coolers-ทำความเย็น-ห้องเย็น/

 

 

เครื่องพิมพ์วันที่การผลิต

สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการทำสัญลักษณ์บนผลผลิต ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตทุกวันเพิ่มมากขึ้น เป็นพิเศษ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นอย่างเต็มที่ที่จะต้องกำหนดข่าวสำคัญไว้บนตัวของซื้อของขาย อย่างของสินค้าเองก็ผลิตจากอุปกรณ์มากมายแบบ พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลเก็บเกี่ยวจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น

โดยเหตุนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องทำเครื่องแสดงต่างๆ จึงต้องเลือกคัดใช้ให้เหมาะสมกับแบบผลผลิต ลักษณะงานด้วย และสาเหตุที่งานของคุณควรจะมีเครื่องทำสัญลักษณ์ หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ คือ

1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลเก็บเกี่ยว จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ

2.ข่าวของซื้อของขายฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการทำของสินค้านั้น

3.ผู้ทำสามารถทำสัญญาณไว้บนสินค้าเพื่อคุ้มกันการปลอมได้

4.ช่วยเพิ่มราคาให้กับผลผลิตได้อีกทาง ด้วยข่าวคราวสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกสรรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบ CIJ และ DOD

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ (Coding Machine) เครื่องยนต์ในระบบอุตสาหกรรมการทำ ที่จัดเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญในกระบวนการผลิต ในโรงงานทุกฝ่ายนั้น เป็นเครื่องพิมพ์หมู่อิงค์เจ็ท สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือแบบ CIJ (continue ink jet printer)  และ DOD (drop on demand )​

กิจการงานของเครื่องพิมพ์แบบ CIJ และ DOD นี้ หมึกจะถูกพ่นบนพื้นผิวของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต (Coding Machine) ทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้รับแบบอย่างเป็นอันมากในอุตสาหกรรมการทำ ที่ต้องการความเร็ว อุตสาหกรรม SME และขนาดกลางขึ้นไป ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแบบ CIJ คุณค่าในการพิมพ์ภาพ ความงามจะด้อยกว่าแบบ DOD รูปร่างชิ้นงานที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต อย่างนี้ จึงเป็นงานที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เน้นรูปภาพนัก เช่น วันที่ ไลน์การทำ

ส่วนเครื่องพิมพ์แบบ DOD จะเหมาะกับทั้งวันที่ผลิต งานตัวอักษรขนาดเล็ก-ใหญ่ โลโก้ สัญลักษณ์ บนตัวสินค้า เพราะว่าเครื่องพิมพ์อย่างนี้จะให้ภาพที่เน้นความละเอียดของชิ้นงาน และความคมชัดที่มากกว่าแบบ CIJ  แต่โดยรวมแล้วการเลือกเฟ้นใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ก็แล้วแต่สภาพของซื้อของขาย และความต้องการของธุรกิจของคุณเองด้วยว่าเครื่องพิมพ์ประเภทไหนที่จะเหมาะสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่เพิ่มเติมได้ที่  http://www.harn.co.th/digital-printing-เครื่องพิมพ์วันที่/

 

5 ที่นอนสุขภาพที่ดีที่สุด

ปกตินอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายและจิตใจของเราให้มีสุขภาพที่ดีและเพื่อให้เราอยู่ในรูปแบบสำหรับงานประจำวัน ชนิดของที่นอนที่คุณนอนหลับสามารถมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนหลับที่คุณมีและ บริษัท เตียงสุขภาพได้ทำให้ภารกิจของพวกเขาในการสร้างเตียงที่รวมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเพื่อให้คุณมีสุขภาพดีนอนหลับคืนที่เงียบสงบ ด้านล่างนี้คือการตรวจสอบเผด็จการของเราเกี่ยวกับ 5 เตียงเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด …

 1. ห้องComfort Comfort 1500 King Size Divan Bed

หากคุณมีงบประมาณมากสำหรับเตียงใหม่ของคุณเองดื่มด่ำกับเตียงนี้ด้วยที่นอน Memory Comfort ที่นอน Memory Comfort ให้ความกระชับปานกลางเหมาะสำหรับคนจำนวนมากเนื่องจากไม่แน่นเกินไปหรืออ่อนเกินไป สปริงเบรค 1500 ชิ้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักของคุณจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วที่นอน Memory Comfort เพื่อให้คุณนอนหลับสบาย ที่นอนที่นุ่มสบายด้วยหน่วยความจำยังมีปลอกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและนุ่มเพื่อสัมผัสนุ่มนวลและบรรเทาอาการแพ้ นี่เป็นหนึ่งในเตียงนอนที่มีเตียงเพื่อสุขภาพที่หรูหราซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเตียงสำหรับห้องนอนที่ไม่เกะกะ

 1. เบาะปรับ Memoryflex-matic

เตียงเพื่อการนอนหลับคืนที่ดีทำให้คุณนอนหลับได้สบายและมีเตียงเสริมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ช่วยให้การเข้าออกของเตียงง่ายขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเตียงปรับ บริษัท เข้าใจความเครียดที่การเข้าถึงเตียงอาจทำให้เกิดหากผู้คนมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีที่นอน Memoryflex-matic เตียงนี้สามารถปรับให้สูงขึ้นที่ด้านบนเพื่อให้การออกจากเตียงง่ายขึ้น

 1. Weekender เตียงเดี่ยว 3 ฟุต

เตียงเดี่ยวขนาด 3 ฟุตนี้ให้ความสะดวกสบายในการเข้าพัก นอกจากเตียงเตียงเดี่ยว 3 ฟุตแล้วเตียงเพื่อสุขภาพนี้ยังมีเตียงเดี่ยวขนาด 3 ฟุตที่จัดเก็บไว้ใต้ฐานซึ่งเหมาะสำหรับผู้เข้าพักเพราะจะสร้างเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว 2 เตียง

 1. หน่วยความจำสบาย 3 ฟุตเตียงเดี่ยว Divan

เตียงเดี่ยวแบบเตียงเดี่ยวจะเหมาะอย่างยิ่งหากคุณพักด้วยตัวคุณเองหากคุณต้องการเตียงสำหรับผู้เข้าพักหรือถ้าคุณมีเตียงสำหรับเด็กและเตียงเพื่อสุขภาพจะมีเตียงโซฟาเดี่ยวที่ดีที่สุด ที่นอนเตียง Memory Comfort มีเทคโนโลยีป้องกันไรฝุ่นและการออกแบบที่ผ่อนคลายด้วยแรงกดทับเพื่อความสบายและสุขภาพที่ดี

 1. ห้องพัก Comfort Comfort Double Divan Bed

เตียงคู่แบบเตียงใหญ่เหมาะสำหรับสองคนที่จะนอนหลับสบายหรือนอนเล่นสบาย ๆ เตียงเตียงสุขภาพทำเป็นรายบุคคลดังนั้นเมื่อคุณซื้อเตียงคู่แบบเตียงนอนเช่นนี้คุณรู้ว่าคุณกำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มค่าสำหรับเงินซึ่งจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลาหลายปี Memory Comfort เตียงคู่แบบเตียงคู่มีลักษณะป้องกันภูมิแพ้ลดความกดดันและดูแลรักษาง่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน   เตียงที่ทำจากแต่ละรายมีคุณภาพสูงมากดังนั้นเมื่อคุณลงทุนในผลิตภัณฑ์ของตนคุณสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะมีเตียงที่หรูหราซึ่งจะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้นานหลายคืน   ดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่นอนได้ที่  http://www.3tfurniture.com/home/ที่นอน

ประตูเหล็กมีความปลอดภัย เหมาะกับห้องนิรภัย

การซ่อมประตูเหล็กตู้ภายใน

บทความนี้ครอบคลุมหัวข้อการซ่อมแซมประตูเหล็กกระเป๋าภายใน 3 หัวข้อซึ่งควรครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณต้องเจอ การหล่อลื่นเป็นปัจจัยใหญ่ทำให้ลูกกลิ้งหล่อลื่นและประตูเหล็กของคุณควรทำงานได้อย่างราบรื่น การจัดตำแหน่งประตูยังสามารถทำให้เกิดปัญหา การปรับไม้แขวนไม่ยากใช้เวลาอดทนเพียงเล็กน้อย ในที่สุดเราก็กล่าวถึงประตูเหล็กที่ตกลงมาจากไม้แขวนเสื้อ ไม่มีการซ่อมแซมเหล่านี้ควรเป็นเรื่องยากหรือต้องใช้บริการของมืออาชีพ หวังว่าคุณจะช่วยตัวเองได้ไม่กี่ดอลลาร์

เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในช่วงสามปีที่ชื่นชมอลูมิเนียมของฉันกรอบประตูเหล็กพับกับผ้าม่านหนึ่งฉันรู้สึกไม่พอใจ เนื่องจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาฉันได้ตระหนักถึงความชัดเจนว่าฉันสามารถมีประตูเหล็กกระจกสองชั้นได้มากแค่ไหน

เวลาเดินทางกลับไม่กี่ปีตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประตูเหล็กระหว่างบ้านและสวนเป็นประตูบานคู่แบบกลางประตูเหล็กฝรั่งเศส ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ห้าสิบปีที่ผ่านมาการเลื่อนประตูลานช่วยให้เราสามารถรับแสงได้มากขึ้นในบ้าน โดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกระจกสองบานที่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้ภายในร่องคู่ขนานเพื่อให้เมื่อปิดไฟธรรมชาติและมุมมองที่ดีอาจมีความสุขได้ เมื่อต้องการเปิดประตูเหล็กหนึ่งจะเลื่อนไปซ้อนทับกับประตูอื่น ๆ เพื่อให้ความกว้างทั้งหมดของช่องเปิดมีความคล้ายคลึงกับประตูเหล็กของฝรั่งเศส อีกด้านหนึ่งของประตูบานเลื่อนคือพวกเขาทั้งหมดมักจะกลายเป็นติดประตูเหล็กซึ่งได้กลายเป็นเลวร้ายยิ่งด้วยการแนะนำของกระจกสองเท่ายกน้ำหนักของประตูและลดอัตราส่วนแก้วต่อเฟรม

ก้าวไปสู่นวัตกรรมต่อไปเข้าสู่ประตูเหล็กสองบาน ประตูบานพับที่ผสมผสานกันระหว่างประตูแบบบานสะพรั่ง มักจะเรียกกันว่าบานเลื่อนแบบบานเลื่อนสองเท่ามีกลไกต่างๆที่ช่วยให้ด้านข้างของแผงประตูเหล็กสามารถนำทางไปทางด้านบนและด้านล่างได้ขณะที่ส่วนที่เหลือของแผงประตูเหล็กแต่ละบานจะถูกผลักออกพร้อมกับพาร์ปคู่บานพับและอื่น ๆ ติดตั้งแผงประตูจำนวนมากที่ต่ออยู่ ด้วยวิธีนี้จำนวนประตูเหล็กจะกวาดไปทางซิกแซกเพื่อแสดงความกว้างในการเข้าถึงถึง 7 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.skulthaiunited.com/copy-of-product-service

#ประตูเหล็ก

การบำรุงรักษาถังดับเพลิง

นอกจากการเรียนรู้วิธีใช้และการเลือกประเภทถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของไฟ แล้ว ความสำคัญของการบำรุงรักษาถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อประสิทธิภาพ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 1. ทำความสะอาดถังดับเพลิง และอุปกรณ์เสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ
 2. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม
 3. ไม่ติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณที่มีความชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดกำเนิดความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดความสกปรกได้ง่าย รวมทั้งตรวจสอบให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้สะดวก
 4. ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด
 5. ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี ภายในมีการเคลื่อนที่ ไม่จับตัวกันเป็นก้อน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 6. ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิง พิจารณาว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนดจากมาตรวัดความดัน ถ้าเข็มวัดยังชี้ อยู่ในแถบสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับถังดับเพลิงประเภทที่ไม่มีมาตรวัด ความดันเช่น CO2 ให้ใช้วิธีชั่งน้ำหนัก น้ำหนักไม่ควรลดลงมากกว่า 20%
 7. กรณีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ควรทำการทดสอบความทนต่อแรงอัดด้วยน้ำ Hydrostatic test แบบมีใบรับรองการทดสอบ เปลี่ยนวาล์ว สายฉีด และเติมผงเคมี
 8. ในการบรรจุเคมี ควรเลือกบริษัททำบรรจุเคมีดับเพลิง ที่ได้รับอนุญาต มอก. 332 – 2537 ตรวจดู ระดับความสามารถในการดับเพลิง FIRE RATING ดับได้ในระดับใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และ ตรวจดูฉลากรวมถึงการรับประกันหลังการบรรจุ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับถังดับเพลิงได้ที่  http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/

 

 

ศิลปะจีนบนชุดกี่เพ้า

ศิลปะจีน เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ทรงเสน่ห์มากที่สุดรูปแบบหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นรูปแบบของศิลปะที่มีความยาวนานทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจทั้งในมุมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เช่นเดียวกับชุดประจำชาติของจีนอย่างกี่เพ้า หรือ ฉีผาว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่อย่างหนึ่งของชาวจีนเช่นกัน  โดยชุดกี่เพ้านี้มีลักษณะเป็นเดรสแบบชิ้นเดียว ใช้ผ้าผืนเดียวในการตัดตลอดทั้งตัว มีการปักลวดลายที่สวยงามในแบบจีน ความยาวของชุดจะยาวปกคลุมท่อนขา และผ่าตลอดตัวเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวก มีความพิเศษตรงที่ชุดกี่เพ้านี้มักจะมีการตัดเย็บให้พอดีตัว เพื่อเน้นให้เห็นถึงทรวดทรง ทั้งหน้าอก เอว สะโพก รวมถึงเรียวขา ของผู้สวมใส่ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องแต่งกายประจำชาติที่ได้รับฉายาว่าเป็นชุดที่ปกปิดแต่เปิดเผยและช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อยทีเดียว

นอกจากนี้ชุดกี่เพ้า ยังเปรียบเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละยุคสมัยของจีนผ่านลายปักผ้าบนชุดกี่เพ้าซึ่งมักจะนิยมปักภาพของภาพดอกไม้  ทิวทัศน์ หรืออาจสอดแทรกความนิยมในยุคสมัยนั้นผ่านเรื่องราวที่ปักบนชุดแทนหน้ากระดาษและตัวหมึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นชุดที่สวมใส่ในราชสำนักนั้นก็จะนิยมปักลวดลายเช่น ลายมังกร 5 นิ้ว เครื่องหมายของรัชทายาท และมังกร 9 นิ้ว สื่อถึงจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความมีอำนาจ หรือสื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพดีของผู้สวมใส่อีกด้วย

 

นำเข้าสินค้าจากจีนมีอะไรบ้าง?

ตอนนี้อุบายนำเข้าสินค้าจากจีน มาซื้อขายในประเทศไทยนั้นไม่ซับซ้อนเหมือนในยุคก่อนแล้ว อันเพราะโอกาสการโทรศัพท์สารแบบออนไลน์นั่นเอง ฉันนั้นต่างว่าคุณกำลังหาสินค้า ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในไทย แต่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่น่าสนใจหรือน่าจะจำหน่ายดีแล้ว ขอกล่าวถึง 5 สินค้านำเข้าจากจีน ที่ขายคล่อง และคุณควรคัดเลือกนำเข้ามาแลกเปลี่ยนในไทย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.ของซื้อของขายแบบเครื่องมือสื่อสาร

ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้ เครื่องมือสื่อสาร กลายเป็นเป็นข้อสำคัญชนิดที่ 5 ของชาวไทย เรียกว่าแทบจะเป็นการแทนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนนั้นๆไปเลย โดยเหตุนั้นสินค้านำเข้าจากจีน กลุ่ม Accessories ที่สำหรับอุปกรณ์การสื่อสาร เช่นเคสโทรศัพท์ สายชาร์ต Power Bank หรืออื่นๆ เป็นต้น เรียกว่าหากนำเข้าสินค้าจากจีน มาออกตัวในไทยแล้ว เป็นหมด ๆ เฉพาะ

2.ผลิตภัณฑ์อย่างเครื่องไฟฟ้า

สินค้ากลุ่มนี้เชื่อว่าคนไทยนั้นสัมผัสกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว อาทิเช่นตัวอย่างเช่นเครื่องคิดเลข เป็นอาทิ เพราะด้วยการนำเข้าสินค้าจากจีนในกลุ่มนี้นั้น ก็สามารถค้าขายได้ดีในไทยเหมือนกัน เช่น เครื่องเล่นดีวีดี หรือเครื่องเล่นวีดิโอเกมส์ รวมถึง Accessories มี หากคุณใคร่รู้ว่าของซื้อของขายกลุ่มนี้ราคาถูกแค่ไหน อาจไปลองเดินดูที่แถวๆ กวางตุ้ง หรือเซี่ยงไฮ้ก็ได้

3.ของซื้อของขายกลุ่มเครื่องกระเบื้อง

อีกหนึ่งกลุ่มสินค้านำเข้าจากจีน ที่ขายดิบขายดีคือกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องทั้งถ้วย โถ โอชามทั้งปวง แจกัน หรือแม้แต่กว่าในเรื่องของหยก ที่มีความลือชื่อว่าจะต้องมาจากประเทศจีนเพียงนั้นจึงจะถือว่ามีคุณลักษณะ และก็ได้รับค่านิยมมากเลยนะครับ หรืออาจเป็นพวกไม้แกะสลักเป็นอาทิ

4.ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อแสง

เพื่อของซื้อของขายนำเข้าจากจีน ที่ถือว่าได้รับความชื่นชมอย่างเต็มที่ในท้องตลาดไทยคือเรื่องของเครื่องแต่งกาย รองเท้า ย่ามนั่นเอง ที่ถือว่ามีการซื้อขายออนไลน์ผ่านร้านรวงในแฟนเพจต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าถ้าคุณนั้นมีรสนิยมในเรื่องของสินค้ากลุ่มนี้แล้ว ก็สามารถนำสินค้านำเข้าจากจีนในกลุ่มของเสื้อแสงเข้ามาขายได้ครับ เป็นพิเศษกลุ่มชุดมีครอบครัว ตอนนี้ได้รับสมัยนิยมมาก

5.ของเล่นแปลกๆ

เชื่อว่าถ้าคุณเคยไปเดินตลาดนัด เป็นไปได้เห็นของเล่นเด็กที่มีโครงหน้าแปลก และรวมถึงอากาศยานไร้คนขับอย่าง โดรนด้วย ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากจีนทั้งสิ้น เช่นนั้นคุณสามารถจับกลุ่มตลาดนี้แล้วทำการขายของซื้อของขายในไทย โดยการซื้อขายตามตลาดนัดก็ได้นะครับ

โครงสร้างพื้นฐานของวาล์วควบคุม

หน้าที่หลักของวาล์ว คือ การควบคุมการไหล ไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด (คือการทำงานโดยที่วาล์วอยู่ที่ตำแหน่งวาล์วปิดสนิทหรือวาล์เปิดเต็มที่) หรือปรับอัตราการไหล (วาล์วเปิดตั้งแต่ 0-100%) วาล์วบางชนิดออกแบบมาเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้านำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็จะใช้ได้ไม่ดี ในขณะที่วาล์วบางชนิดแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่ก็อาจเอาไปใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางอย่างก็ได้ ในที่นี้จะขอไล่เรียงลำดับไปตามทีละชนิด

โครงสร้างพื้นฐานของวาล์วควบคุม

วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยุดการไหลของฟลูอิดและปรับอัตราการไหล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Final Element ซึ่งก็มีหลายแบบหลายชนิดให้เลือกใช้กันและมีชื่อเรียกต่างๆ มากมายตามแต่ชนิดของวาล์ว ถ้าเราแบ่งตามหน้าที่การทำงานของวาล์วก็สามารถที่จะแบ่งได้ดังนี้

1.Hand Valve หรือ Manual Valves คือชนิดของวาล์วที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวมันเอง ต้องอาศัยคนในการเปิด-ปิด หรือควบคุมอัตราการไหลเอง

2.Automatic Valve คือวาล์วที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ด้วยตัวมันเอง โดยอาศัยสัญญาณและสื่อกลางต่างๆ เช่น ลม หรือไฟฟ้า

-Self-operated regulating valve เป็นวาล์วที่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่ง โดยการตั้งค่าที่ต้องการควบคุมให้กับตัววาล์ว

-Control Valve เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยคำสั่งจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น ลม หรือ ไฟฟ้า และต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานให้กับตัววาล์วเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนก้านสเต็มของวาล์ว

 

การปฏิบัติการวิทยุสื่อสารที่ถูกแนวทางปฏิบัติงานและเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร

การรับและบอกเหตุรีบด่วน

 1. เมื่อพบคดีหรือต้องการการช่วยเหลือให้แจ้งศูนย์ฯ ที่ขึ้นตรงต่อหรือสัญญาณ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
 2. เตรียมการเรื่องเบ็ดเตล็ด (ใคร ทำกระไร ที่ใด เวลาใด ยังไง) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที
 3. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรเปิดเครื่องมือรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อได้ฟังการคมนาคมผสมผสานงาน เรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม
 4. เมื่อบอกเหตุแล้วควรอธิบายผลลัพธ์พัฒนาในการประสานงานเป็นคราว
 5. เมื่อมีผู้บอกเหตุแล้วไม่สมควรแทรกซ้อนเข้า สมควรฟังอย่างเงียบๆเพื่อที่จะไม่ให้บังเกิดการก่อกวนและความปั่นป่วน

มรรยาทและข้อปฎิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร

 1. ไม่สื่อสารกับหน่วยงานที่ใช้นามเรียกชื่อมิชอบ
 2. ไม่ส่งข่าวสารที่กล่าวถึงข่าวสารทางกิจการค้า
 3. ไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ไม่ก็หยาบในการสื่อสาร
 4. ไม่แสดงจิตใจโกรธในการติดต่อสื่อสาร
 5. ยับยั้งการรับให้ข่าวสารอันมีใจความรุกล้ำต่อข้อบังคับชาติบ้านเมือง
 6. ไม่ส่งเพลงรายการรื่นเริง พร้อมทั้งโฆษณาการทุกประเภท
 7. มอบโอกาสสถานีที่มีข่าวคราวสําคัญ ฉับพลัน ประกาศรีบด่วน ส่งข่าวคราวก่อน
 8. ยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร
 9. ห้ามติดต่อในเวลาที่มึนเมาสุราหรอดูแลสัมปชัญญะมิได้
 10. ในกรณีที่มีปัญหาฉุกเฉินอยากได้ส่งแทรกหรือขัดโอกาสการส่งข่าวคราวสมควรรอจังหวะที่คู่หน่วยงานจบเรื่องที่สําคัญก่อนจึงส่ง

งานใช้และการบํารุง ถนอมเครื่องมือรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร

 1. การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ควรจะอยู่ใต้สายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่สะพานเหล็ก หรือไม่ก็สิ่งกําบังอย่างอื่นที่เป็นสิ่งกีดขวางภายในการใช้ความถี่วิทยุ
 2. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจดูว่าสายอากาศ ไม่ก็สายนําสัญญาณต่อกับขั้วเสาอากาศเป็นระเบียบใช่ไหม
 3. ขณะที่ส่งออกอากาศไม่ควรจะเพิ่มหรือลดกําลังส่ง
 4. ในการส่งเรื่องราว ไม่ก็คุยแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) มิพึงจะส่งนานเกินดี

ความเชื่อมั้นในธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน

ทุกคนคงเชื่อมั่นว่าการซื้อขายทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือไม่ก็เป็นผู้สั่งผลิตภัณฑ์จากผู้รับนำเข้าสินค้าจากจีนก็ตาม ต่างก็มีความห่วงว่าผู้ค้ารายใหญ่นั้นจะสร้างความเชื่อถือได้กับผู้บริโภคผู้บริโภครายย่อยได้ยังไงกัน และสมมติคุณเป็นผู้ขาย ผู้ขาย คนเจรจาที่สั่งของซื้อของขายจากจีนนำเข้าสินค้าจากจีน มาขายเองนั้น คุณจะต้องรังสรรค์ความมั่นใจ ความน่านับถือให้กับผู้ใช้ใครต่อใคร จะต้องคิดมาว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับร้านขายของของคุณ วางใจในคุณลักษณะสินค้าของคุณ ไม่เกี่ยวว่าของซื้อของขายนำเข้าจากจีนจะมีคุณลักษณะไม่ดี ผู้ซื้อบางคนคิดแบบนี้ ต้องทำความรู้ความเข้าใจใหม่ว่า ของซื้อของขายนำเข้าจากจีนมีคุณลักษณะดีๆ ชั้นเยี่ยม มีเยอะแยะไป จะทำยังไงให้ผู้ซื้อไว้เนื้อเชื่อใจ อย่างแรกเลย จะต้องโปรโมท ให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าในร้านค้าของคุณว่า

คุณลักษณะของซื้อของขายเป็นยังไง ควักกระเป๋าแล้วมีการประกันสินค้าไหม เพราะด้วยสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่มีการรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ส่วนของซื้อของขายประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งประดับ ไม่ว่าจะเป็นของซื้อของขายเครื่องสำอางค์ กระเป๋า เหล่านี้ ไม่ค่อยมีการประกันของซื้อของขายหรือซื้อแล้วไม่รับคืนก็มีเพราะ เป็นของซื้อของขายที่ไม่ใช่ลักษณะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เครื่องใช้ไม้สอยทางเทคโนโลยีต่างๆ หากมีข้อตำหนิเกี่ยวกับคุณลักษณะของซื้อของขาย พ่อค้าแม่ค้านายหน้า คนขายของซื้อของขายนั้นจะต้องคอยเปลี่ยนแปลงสร้างความน่าไว้วางใจในตัวสินค้าพร้อมทั้งให้ผู้ใช้ลูกค้าเชื่อใจ ซึ่งการที่ใส่ใจในพลความของของซื้อของขาย เฝ้าดูผู้บริโภคสามารถตอบสนองความต้องของผู้บริโภคได้ นั่นจะทำให้สามารถขายของซื้อของขายได้เรื่อยๆ และเพิ่มขึ้น มีชื่อเสียงจากผู้บริโภคที่พูดกันปากต่อปาก แล้วด้วยว่าเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เชื่อเถอะว่าผลิตภัณฑ์ดี และค้าขายได้ชัวร์ อยู่ที่ว่าคุณถนัดขายของซื้อของขายตระกูลใด มีความเชี่ยวชาญในการขายของซื้อของขายแบบไหน หากรู้แล้วว่าตัวเองตั้งใจในตัวผลิตภัณฑ์ประเภทไหน อยากมีรายได้ง่ายๆ ไม่ต้องหมดเรี่ยวหมดแรงไปจีนเอง ไปเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์เอง สามารถรับของซื้อของขายมาขายเองแบบไม่ต้องเหนื่อย สามารถคัดเลือกที่จะเลือกนำเข้าสินค้าจากจีนจากผู้ที่รับนำเข้าสินค้าจากจีนได้ง่ายๆ กับที่สำคัญในการลงเงินในการทำธุรกิจการค้านั้น จะต้องมีเงินตราให้ทุนพอสมควร มีเงินหมุนเวียน ในการนำเข้าสินค้าด้วย

ฉะนั้นหากคิดจะทำธุรกิจในการทำการค้าผลิตภัณฑ์จากจีนทุกประเภท จะต้องมีวิชาพอมีค่าเพราะสินค้าที่ตนเองจะขายทำธุรกิจการค้า และจะต้องมีแหล่งค้าออกตัว มีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทาง และจะต้องเลือกคัดนำเข้าสินค้าจากผู้รับนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีความชำนิชำนาญแต่ หากสงสัยหรือต้องการข้อแนะสามารถซักถามเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีนได้จากผู้รับนำเข้าสินค้าจากจีน

 

ไม้สักพร้อมด้วยการทะนุบำรุงเครื่องเรือนไม้สัก

วิธีดูไม้สักทองพร้อมกับไม้สักโดยทั่วไปนั้น ให้ดูที่สีสันของเนื้อไม้สักขอรับ เนื่องจากถ้าเป็นไม้สักทองจะมีจิตรของเนื้อไม้สวย พร้อมด้วยมีสีน้ำตาลอมเหลืองทอง ส่วนเรื่องความแข็งแรงนั้นไม้สักทองพร้อมกับไม้สักชนิดอื่นๆมีความเข้มแข็งข้างเคียงกันขอรับ

ซื่งจากคุณลักษณะที่เด่นๆของไม้สัก คือ ปลวกไม่กิน มีความยานสั้นเข้าต่ำ สามารถเสริมแต่งคล่อง ทำเอาในช่วงปัจจุบันมูลค่าไม้สักทองนั้นสูงเป็นทองคำสมชื่อ เป็นพิเศษเครื่องเรือนไม้สัก(แต่ร้านเราราคาไม่แพงเวอร์นะครับ) และคาดว่ามูลค่าจะสูงขึ้นเรื่อย เพราะไม้สักทองเริ่มต้นหายากมากขึ้นเรื่อยแต่ความปรารถนายังมีสูงเท่าเดิม เพราะคนไทยถือได้ว่าไม้สักเป็นไม้สิริมงคลและยังให้ความภาคภูมิใจแก่ผู้มีไว้เป็นเจ้าของเช่นกัน เพราะบุคคลโดยมากเชื่อว่าไม้สักนั้นเป็นไม้ชั้นเยี่ยมอันดับแรกของโลก

การดูแลรักษาเครื่องเรือนไม้สัก หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่เครื่องเรือนไม้สักให้ใช้กระดาษดูดซับแบบหนาวางทับเหนือคราบเท่านั้น หลังจากนั้นใช้เตารีดที่มีไฟกลางทาบย้ำกันหลายๆ หน จนกระทั่งรอยคราบนั้นจะหมดไป หรือจะใช้ผ้าไม่ก็ปุยนุ่นชุบน้ำมันการบูรขัดก็ได้ หากมีรอยคราบหยดของน้ำตาเทียนที่เครื่องเรือนไม้สัก ซึ่งแม้จะครูดเทียนออกไปแล้วยังมีรอยคราบอยู่ให้ใช้ผ้าชุบหัวน้ำมันขัด และแปรงซ้ำด้วยน้ำยาชักเงา เช็ดถูด้วยผ้าสะอาดให้แห้งรอยคราบที่เกิดจากความร้อน ให้ใช้หัวน้ำมันขัด แล้วดูดซึมให้สะอาดสะอ้านด้วยผ้าแห้งเป็นประจำ กันหลายๆ รอยด่างก็จะค่อย ลบเลือน