ตลาดชาสมุนไพรในประเทศ…คนไทยหันมานิยมดื่มมากขึ้น

ท่ามกลางกระแสความนิยมบริโภคชาเขียว ยังมีตลาดชาอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย คือชาสมุนไพร แม้ว่าการขยายตัวของตลาดจะไม่อยู่ในลักษณะการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับตลาดชาเขียว แต่ก็มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศก็มีลู่ทางแจ่มใสในการที่จะส่งออก อันเป็นผลมาจากการยอมรับในคุณค่าของสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด

ปัจจุบันประเทศในตะวันตกหลายประเทศเริ่มหันมานิยมเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเฉพาะชาสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองในตลาดโลก รองจากน้ำดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นที่นิยมดื่มนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ ชาดำ(Black Teas) ชาเขียว(Green Teas) และชาสมุนไพร(Herbal Teas) ซึ่งชาแต่ละชนิดนั้นมีหลากหลายรสชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามประเภทของทั้งชาดำและชาเขียวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพไปทั่วโลกนั้นมาจากแหล่งปลูกใน 5 ประเทศ คือจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ศรีลังกาและอินเดีย ส่วนประเภทของชาสมุนไพรนั้นเป็นการผสมสมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้แห้งและดอกไม้แห้ง ทั้งนี้ผู้ผลิตเน้นสรรพคุณที่หลากหลายของสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพรนั้นจึงขึ้นอยู่กับประเภทของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของชาสมุนไพรแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามในบางครั้งชาสมุนไพรนั้นไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชาประเภทหนึ่ง เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของใบชาอยู่เลย

ในตลาดโลกชาสมุนไพรจัดเป็นเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมหรือยาสมุนไพร( Functional Beverages หรือ Neutraceuticals) ซึ่งเครื่องดื่มในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 4 ประเภทคือ เครื่องดื่มประเภทให้กำลังงาน(Isotonic Drinks) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ/ตามกระแสแฟชั่น(Lifestyle/Wellness Drinks) เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement Drinks) และเครื่องดื่มที่เป็นยา(Medicinal Drinks) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเครื่องดื่มเหล่านี้จะเป็นผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายและเพื่อเรียกความสดชื่นของร่างกายภายหลังจากการตรากตรำทำงาน หรือดื่มเพื่อทดแทนอาหารในแต่ละมื้อ หรือดื่มเพื่อสุขภาพโดยเครื่องดื่มประเภทนี้จะอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ โดยเฉพาะคุณค่าจากสมุนไพร

สำหรับในประเทศไทยมีเครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นน้ำใบบัวบก น้ำมะตูม น้ำอ้อย น้ำฝรั่ง รวมไปถึงสมุนไพรและวัตถุดิบจากป่าตัวอื่นที่คนรุ่นก่อนนำมาเป็นยารักษาโรค ยาอายุวัฒนะ แม้กระทั่งยาเพิ่มพลังทางเพศ การผลิตเครื่องดื่มในสมัยต่อมาส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอัดลมซึ่งเป็นของใหม่ใส่น้ำหวานและคาร์บอเนตเข้าไป นอกจากนี้ยังผลิตน้ำผลไม้ใส่ขวดซึ่งส่วนใหญ่ก็พึ่งหัวเชื้อน้ำหวาน รูปแบบการผลิตเหล่านี้ก็คือเพื่อสรรหาเครื่องดื่มที่แปลกออกไป ปัจจุบันค่านิยมของการบริโภคเครื่องดื่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตเครื่องดื่มหันมาผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(Healthy Refreshment)เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้ชาสมุนไพรก็เป็นเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งที่กลับเข้ามาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในการเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ปัจจัยสำคัญคือ การได้รับข้อมูลในด้านสรรพคุณของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่ละประเภท ดังนั้นการส่งเสริมในด้านการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ในเรื่องของสรรพคุณที่ถูกต้องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทจะเป็นการช่วยในการขยายตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่กำลังหันมาดื่มเครื่องดื่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติ และการคำนึงถึงสุขภาพของตนเองมากขึ้น

เครื่องดื่มสมุนไพรนั้นไม่ใช่สินค้าใหม่สำหรับประเทศไทย เนื่องจากคนไทยมีการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องดื่มสมุนไพรไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก การขยายตัวของตลาดก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอไปได้ไม่หวือหวามากนัก จนกระทั่งเมื่อกระแสการสนใจในเรื่องสุขภาพเริ่มมาแรง โดยเริ่มจากในต่างประเทศและเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจากกระแสความสนใจในเรื่องสุขภาพได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรทั้งในด้านการผลิตและการตลาด

ในอนาคตตลาดน้ำสมุนไพรทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศมีอนาคตสดใสอย่างมาก โดยผู้ผลิตต้องพยายามหาสมุนไพรชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์เพื่อนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูป แต่ต้องให้คงเอกลักษณ์ความเป็นน้ำสมุนไพรไทย ผลพลอยได้ในการขยายตลาดน้ำสมุนไพรถ้ายิ่งผลิตสินค้าออกมาขายได้มากเท่าไหร่ เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรขายก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย นับว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้หากมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นการส่งออกได้อย่างจริงจังแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศที่อาศัยวัตถุดิบและแรงงาน รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น เพียงแต่ในการขยายตลาดส่งออกต้องอาศัยเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นเพื่อปรับปรุงทั้งการผลิตและการบรรจุหีบห่อ รวมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด

ขั้นตอนการชงชาที่ดีในการประกอบอาชีพของคุณ

808e520e

หลักการชงชาเบื้องต้น คือ ไม่ควรแช่ชานาน ปกติเรามักจะใส่ชาเติมน้ำร้อนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ทั้งวันอยากดื่มเมื่อไหร่ก็รินน้ำชาใส่แก้ว แล้วดื่ม และถ้าน้ำชาไม่อุ่นก็เติมน้ำร้อนหน่อยให้อุ่นขึ้นใช่ไหมคะ? วิธีการเหล่านี้เองทำให้หลายคนดื่มชาแล้วรู้สึกว่าท้องผูก หรือ ตาค้างนอนไม่หลับ เพราะการแช่ชานานๆ ทำให้สารต่างๆ เช่น แทนนิน คาเฟอีน มีปริมาณมากเกินไป เป็นต้นการเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนอาม้าอากงท่านทั้งหลายเป็นนักวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์โดยตรง ภายหลังจึงได้มีการค้นพบว่า เมื่อเราแช่ชาในน้ำร้อนนานๆ แช่ชาเข้มๆ จะมีสารแทนนินออกมาในปริมาณมากพอที่จะไปฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เราท้องเสียได้ อาการท้องเสียก็จะหยุดไปเมื่อเราทานชาเข้มๆ นั่นเองค่ะ คราวนี้ชงชาให้ถูกวิธีและดื่มชาให้ถูกกับเวลาที่ควรดื่ม ชาก็จะมีแต่ประโยชน์แล้วจริงไหมคะ?

สำหรับคาเฟอีน มีลูกค้าชาวฝรั่งเศส กลุ่มหนึ่งกล่าวว่า เค้ามักจะแช่ชานานๆ ให้รสเข้มๆ และดื่มยามบ่ายเพราะเค้าต้องการคาเฟอีนจากใบชา เพื่อทำให้เค้าสดชื่นในยามบ่าย เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานของเค้า อืมม์ นี่ก็เป็นอีกแนวคิดสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มชาเพื่อความสดชื่นอย่างธรรมชาติความคุ้นเคยในวิธีชงชาใบแบบเดิม ทำให้บางครั้งเราไม่ได้รับรสชาที่แท้จริง การชงชาแต่ละชนิดมีความเฉพาะที่แตกต่างจากหลักการเบื้องต้นไม่มากนัก แต่ก็มีความละเอียดอ่อนของตัวชาเอง ซึ่งการชงชาให้ได้รสอร่อยแบบง่ายๆ ได้ทั้งประโยชน์และประหยัดนั้นมีเคล็ดลับดังนี้ แยกตามวิธีการชงที่เหมือนกันในแต่ละชนิดนะคะ

ขั้นตอนการชงชาที่ดีในการประกอบอาชีพของคุณ

ชาอูหลงต้งติ่งอูหลง, ชาอูหลงก้านอ่อน, ชาอูหลงเบอร์ 12, ชาเถกวนอิม, ชาสี่ฤดู และ ชาจาเป่าหลง น้ำชงชาควรเป็นน้ำที่สะอาดหรือน้ำกรองการชงชาอูหลงควรต้มน้ำให้เดือดใส่ใบชา 2-3ช้อนชา สำหรับกาน้ำชาประมาณ  150-200 CC. และเติมน้ำร้อนลงในกา เพียงท่วมใบชาแล้วรินน้ำออกทันทีหลังจากนั้นเติมน้ำร้อนให้เต็มกา แช่ไว้ประมาณ 1นาทีแล้วรินน้ำชาออกจากกาให้หมดเพื่อดื่ม ไม่ควรแช่ทิ้งไว้ใบชาที่ชงแล้วนี้เมื่อรินน้ำออกหมด สามารถพักไว้ในกาได้เลย และชาชุดนี้ยังสามารถใช้ชงได้อีก3-4 ครั้ง แต่ควรจะภายใน 1 วันนะการใช้น้ำร้อนลวกใบชา กาน้ำชา และอุปกรณ์ในการดื่มชาก่อนใช้ทุกครั้งจะทำให้ได้ความอร่อยและความหอมของรสชามากยิ่งขึ้น

กลยุทธออนไลน์ กลยุทธทางการตลาดที่ต้นทุนต่ำ

กลยุทธออนไลน์ กลยุทธทางการตลาดที่ต้นทุนต่ำ

กลยุทธออนไลน์ กลยุทธทางการตลาดที่ต้นทุนต่ำ

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหากลยยุทธ ที่จะต้องปรับมาใช้กับธุรกิจของตัวเองนั้น และยังอยากได้ต้นทุนต่ำอีกด้วย วันนี้เลยก็คืออยากจะแนะนำนี่เลยครับ กลยุทธเรื่องของการใช้การตลาดออนไลน์เข้ามาปรับใช้นั่นเอง เพราะว่าการตลาดเหล่านี้นั้น จะช่วยส่งเสริมการขายให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด สามารถโฟกัส และเจาะรายละเอียดได้มากที่สุดนั่นเองครับ

ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดที่ดีเลยก็ว่าได้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เพราะว่าการเน้นการใช้การตลาดออนไลน์นั้น ช่วยให้การทำงานทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่กำลังทำอยู่ ณ ตอนนี้นั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ และการที่เราจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยมนั้น จะต้องมีมุมมอง และความคิดที่สามารถจะต่อยอดกับธุรกิจไปด้วยกันได้ นี่จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากนั่นเอง

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีความสนใจ อยากจะใช้การตลาดออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นั้น แนะนำให้ลองปรึกษากับบริษัทที่มีโซลูชั่นการตลาดออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับคำค้นหา หรือแม้กระทั่งการจัดทำแคมเปญโฆษณา ซึ่งมีราคาต่อคลิกนั่นเอง